Latona S.A.  
prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

O Firmie


Spółka Latona S.A. od 2017 roku prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego i korzysta z doświadczeń ekspertów rynku europejskiego. Latona S.A. jest powiązana z duńsko – brytyjską grupą Indigo Underwriters, która funkcjonuje w oparciu o brytyjską licencję jako underwriter, reasekurator oraz pośrednik ubezpieczeniowy.

Latona S.A. działa obecnie jako multiagent wykonujący czynności pośrednictwa na podstawie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez KNF.

“Nasz zespół ekspertów wspiera biznesowo Klientów ceniących profesjonalizm, bezpieczeństwo, maksymalizując korzyści.”

Informacja o pośredniku
ubezpieczeniowym

Regulamin Reklamacji

Działalność


Latona S.A. jako multiagent wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

“Jesteśmy otwarci na budowanie efektywnej współpracy z Partnerami, którzy chcą zrealizować swoje cele.”

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność obejmuje zarówno segment ubezpieczeń majątkowych, osobowych jak i na życie. Specjalizuje się w obszarze bancassurance oraz obsłudze programów powiązanych z produktami zabezpieczonymi, ubezpieczeniami standalone dla klientów indywidualnych i małych firm.

Zespół Latona S.A. posiada także doświadczenie we wdrażaniu programów grupowych ubezpieczeń na życie dla pracowników firm, którym to zależy na dedykowanych procesach obsługi z minimalnym udziałem kadr i satysfakcji zatrudnionych.

Informacje dla akcjonariuszy


Kontakt


Adres siedziby spółki: 

Latona S.A. 
ul. Jasna 26 
00-054 Warszawa 

 


Latona S.A.: NIP 5252609424 • Regon 360792433 • Dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000542047, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłacony.